Wat is Land van Verwondering ?

‘Land van Verwondering’ is een kinderproject dat drie jaren zal duren voor alle kinderen van het dorp.

‘Het is een creatieve Bijbelse vertelplek. Een plek waar iedereen welkom is om na te denken over verhalen en het leven. En daarmee creatief aan de slag te gaan. We zijn nu gestart met kinderen maar in de toekomst zijn ook jongeren, volwassenen en zelfs ouderen welkom’, vertelt kinderpastor Liesbeth Winters.

‘Ik vertel het verhaal met behulp van poppetjes, lapjes en voorwerpen. Zo horen kinderen niet alleen het verhaal, ze zien het ook voor zich. Je merkt aan kinderen dat ze heel intensief luisteren.’

‘Het verhaal kan een Bijbelverhaal zijn maar ook een ander verhaal, over bijvoorbeeld Sint Maarten.’

De nieuwsbrief verschijnt driemaal per kerkelijk jaar.

De tot nu toe verschenen nieuwsbrieven vindt u hieronder:

Nieuwsbrief jaargang 4 nr 1

Nieuwsbrief jaargang 3 nr 2

Nieuwsbrief jaargang 3 nr 1

Nieuwsbrief jaargang 2 nr 3

Nieuwsbrief jaargang 2 nr 2

Nieuwsbrief jaargang 2 nr 1

Nieuwsbrief jaargang 1 nr 3

Nieuwsbrief jaargang 1 nr 2

Nieuwsbrief jaargang 1 nr 1

Wilt u de nieuwsbrief graag persoonlijk per mail ontvangen ?

Meldt u zich dan hiervoor aan bij Liesbeth via het mailadres : info@pastorliesbethjonas.nl