Wat is Land van Verwondering ?

‘Land van Verwondering’ is een kinderproject dat drie jaren zal duren voor alle kinderen van het dorp.

‘Het is een creatieve Bijbelse vertelplek. Een plek waar iedereen welkom is om na te denken over verhalen en het leven. En daarmee creatief aan de slag te gaan. We zijn nu gestart met kinderen maar in de toekomst zijn ook jongeren, volwassenen en zelfs ouderen welkom’, vertelt kinderpastor Liesbeth Winters.

‘Ik vertel het verhaal met behulp van poppetjes, lapjes en voorwerpen. Zo horen kinderen niet alleen het verhaal, ze zien het ook voor zich. Je merkt aan kinderen dat ze heel intensief luisteren.’

‘Het verhaal kan een Bijbelverhaal zijn maar ook een ander verhaal, over bijvoorbeeld Sint Maarten.’

Agenda Land van Verwondering

Over het algemeen zijn er zes bijeenkomsten in het najaar en zes in het voorjaar voor de kinderen van de basisschool. Al naar gelang het aantal kinderen wordt er gewerkt met een of twee groepen. De kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging via de nieuwsbrief van basisschool ‘De Fladderiep’. Het is fijn om te melden dat er al verschillende financiële en materiële giften zijn ontvangen. We zijn nog op zoek naar rieten mandjes, figuurzaagbeugels en hout. Ook kunt u een gift overmaken op Prot. Gem. Kraggenburg NL27RABO 03966.61.572 vermeld daarbij: ‘gift Land van Verwondering’.