Pastoraat

Pastoraat is een aangelegenheid van en voor de gehele gemeente. Het is een opdracht voor ons als christenen om naar onze naaste om te zien. De leden van de kerk zijn de ogen en de oren van onze gemeente. Daarom waarderen wij het zeer als u ziekte, jubilea en andere gebeurtenissen wilt doorgeven aan de ouderlingen of kerkelijk werker. Ook als u huisbezoek wenst, kunt u contact met hen opnemen.

Heeft u behoefte aan bezoek of zomaar een gesprek van mens tot mens, is er een sterfgeval in uw familie, of wilt u iets vieren, neem dan contact op met onze pastorale team. Zij zijn een luisterend oor, hebben geheimhoudingsplicht en kunnen in moeilijke gevallen helpen bij crisis in uw leven. In onze kerk maken we ook gebruik van professionele zorgverleners (predikanten, kerkelijk werkers). Ze zijn ook bekend met andere zorginstanties en kunnen helpen bij het vinden van nieuwe openingen…

De speciale taken zoals:
• Crisispastoraat (bv ziekte of overlijden)
• Doopgesprek
• Welkom nieuwe leden
• Uitnodigen van mensen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (herdenken van de overledenen)
• Huisbezoeken (op aanvraag)
worden ingevuld door de kerkelijk werker en de ouderlingen.

Contact:
Willem Remijnse
tel: 06-50 26 18 38 of 0527-25 25 13
e-mail: waremijnse@gmail.com