Tijdens de kerkdienst …

Erediensten
De erediensten worden gehouden in de Protestantse Kerk, Voorstraat 21, te Kraggenburg. Aanvangstijd: 10.00 uur.
Het kerkgebouw beschikt over ringleiding. De diensten zijn live te beluisteren en terug te luisteren via de website: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21688.

Erediensten tijdens de corona crisis
Tijdens de corona crisis zijn de banken om en om afgesloten en kunt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren. U wordt verzocht om vanuit het midden in de banken te gaan zitten, zodat we niet voor elkaar langs hoeven te lopen. We projecteren we de teksten van de liederen via de beamer op het scherm en de zang wordt over het algemeen begeleid door orgelspel. Een aantal liederen kunt u horen en zien via een filmpje op de beamer. Na afloop van de dienst gaan we bank na bank weer uit de kerk. Collectes kunt u bij het ingaan of bij het uitgaan van de kerk geven in de hal. Probeer toiletbezoek te vermijden.

Organisten
contactpersoon is Gert Luten. tel: 0527-252585

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 5 maal per jaar gevierd, waarvan eenmaal op Witte Donderdag.
Voor hen die de viering niet in de kerk kunnen meemaken is er de mogelijkheid de dienst via de geluidsinstallatie in de consistorie te volgen en daar ook het H.A. mee te vieren. Eventueel is het ook mogelijk het avondmaal thuis te vieren. Hierover kan contact worden opgenomen met een ouderling of kerkelijk werker.
Deelname aan het avondmaal staat open voor alle leden, ook de kinderen van onze gemeente, en voor gasten, die daartoe in eigen kerkverband gerechtigd zijn. We gebruiken alcoholvrije wijn. Het avondmaal wordt afwisselend aan tafel of in een kring gevierd.

Kinderkerk en Kerk op schoot
Op de eerste zondag van de maand is er voor de basisschool kinderen t/m groep 6 Kinderkerk. De kinderen gaan dan naar een aparte ruimte en luisteren naar een verhaal. Daarna gaan ze er creatief mee aan de slag. Op de andere zondagen is er Kerk op Schoot
Hiervoor blijven de kinderen in de kerk. Er is achterin de kerk o.a. teken- en kleurmateriaal aanwezig. De kinderen kunnen tijdens de dienst actief bezig zijn.
Info: Sandra Luten, 252585

Collectes
Tijdens de dienst worden 3 collectes gehouden. Bij de afkondigingen op de beamer kunt u lezen waarvoor ze bestemd zijn.

Collectebonnen
In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen gebruiken. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en verkrijgbaar bij:
Rosanne en Tim van Diepen, Zwolse Diep 7, tel: 06-45817690
Er zijn bonnen van 50 eurocent en 1 euro.
Het totale bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL27RABO 03966.61.572 t.n.v. Protestantse Gemeente Kraggenburg.

Oppasdienst
In overleg is er de mogelijkheid voor kinderoppas in zaal D.
Contactpersoon: Sandra Luten, tel. 252585

Mededelingen
Een groot aantal mededelingen voor de kerkdienst staan op de beamer. Wilt u iets laten afkondigen, neem dan contact op met Arjen Biesheuvel. 252686 / 06-53849116

Beamer
Jan Aarsen zorgt ervoor dat tijdens de dienst de liederen geprojecteerd worden. Hiervoor heeft onze kerk een licentie bij het CCLI en van het nieuwe liedboek. Uiteraard kunt u ook uw eigen liedboek gebruiken voor de liederen. Voor speciale diensten helpen ook anderen met het maken van de presentaties.

Bloemen
Iedere dienst (behalve in de zomervakantie) is er een bloemengroet vanuit onze gemeente. Mevrouw Jansen bekijkt iedere week in overleg met de kerkenraad en anderen wie er een bloemengroet krijgt.
Deze bloemen worden dan verzorgd door een aantal vrijwilligers.
Wilt u hier ook (eens) aan meedoen, neem dan contact op met: Jacqueline Biesheuvel tel: 252686. De bloemen worden na afloop van de dienst weggebracht door ieder die zich hiertoe geroepen voelt en soms door de dienstdoende kerkenraadsleden.

Internet
In de kerk beschikken we over draadloos internet. Binnen het gebouw staan op diverse plaatsen inlogcodes.