Tijdens de kerkdienst …

Erediensten
De erediensten worden gehouden in het Protestants Centrum. Aanvangstijd: 10.00 uur.
Het centrum beschikt over een ringleiding. De diensten worden opgenomen en zijn beschikbaar op www.kerkomroep.nl voor kerkleden die niet naar de kerk kunnen komen.

Thuis beluisteren
Als u de dienst thuis wilt beluisteren, kunt u terecht op www.kerkomroep.nl

Organisten
contactpersoon is Gert Luten. tel: 0527-252585

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 5 maal per jaar gevierd, waarvan eenmaal op Witte Donderdag.
Voor hen die de viering niet in de kerk kunnen meemaken is er de mogelijkheid de dienst via de geluidsinstallatie in de consistorie te volgen en daar ook het H.A. mee te vieren. Eventueel is het ook mogelijk het avondmaal thuis te vieren. Hierover kan contact worden opgenomen met een ouderling of kerkelijk werker.
Deelname aan het avondmaal staat open voor alle leden, ook de kinderen van onze gemeente, en voor gasten, die daartoe in eigen kerkverband gerechtigd zijn.

Kinderkerk en Kerk op schoot
Zie voor extra informatie bij kinderkerk en kerk op schoot

Collectes
Tijdens de dienst worden 3 collectes gehouden. Bij de afkondigingen op de beamer kunt u lezen waarvoor ze bestemd zijn.

Collectebonnen
In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen gebruiken.

Oppasdienst
In overleg is er de mogelijkheid voor kinderoppas in zaal D.
Contactpersoon: Sandra Luten, tel. 252585

Mededelingen
Een groot aantal mededelingen voor de kerkdienst staan op de beamer. Wilt u iets laten afkondigen, neem dan contact op met Arjen Biesheuvel. 252686

Beamer
Jan Aarsen zorgt ervoor dat tijdens de dienst de liederen geprojecteerd worden. Hiervoor heeft onze kerk een licentie bij het CCLI en van het nieuwe liedboek. Uiteraard kunt u ook uw eigen liedboek gebruiken voor de liederen. Voor speciale diensten helpen ook anderen met het maken van de presentaties.

Bloemen
De bloemen voor de kerkdiensten worden verzorgd door een aantal vrijwilligers.
Wilt u hier ook (eens) aan meedoen, neem dan contact op met: Jacqueline Biesheuvel tel: 252686