Vervoer

Bij ziekenhuisopname kunnen mensen zonder eigen vervoer een beroep doen op de diakenen voor het regelen van autodiensten.

Indien u er prijs op stelt om voor het bezoeken van de kerkdienst met de auto te worden opgehaald, kunt u dit doorgeven aan de diakenen.
Er is een groep vrijwilligers die bij toerbeurt rijdt.

Willem Remijnse
tel: 06-50 26 18 38 of 0527-25 25 13
e-mail: waremijnse@gmail.com