Vervoer

Bij ziekenhuisopname kunnen mensen zonder eigen vervoer een beroep doen op de diakenen voor het regelen van autodiensten.

Indien u er prijs op stelt om voor het bezoeken van de kerkdienst met de auto te worden opgehaald, kunt u dit doorgeven aan Wilma vd Berg
Er is een groep vrijwilligers die bij toerbeurt rijdt.