Wat te doen bij …

Huwelijk
• Ruim van tevoren contact opnemen met de kerkenraad en predikant die de dienst moet leiden.
• Trouwkaart zenden aan de kerkenraad en predikant.
• Indien gewenst, zelf zorgen voor bloemen in de kerk in overleg met de koster.
• Zelf zorgen voor een organist.

Geboorte
• Geboortekaartjes sturen naar de kerkenraad én naar de ledenadministratie.
• Voor de bediening van de doop contact opnemen met de ouderling die verantwoordelijk is voor de doelgroep 20 tot en met 49 jaar.

Overlijden
Als iemand van onze gemeente overlijdt en vanuit onze kerk wordt begraven of gecremeerd:
• Zo snel mogelijk contact opnemen met de kerkelijk werker of ouderling.
• Eventuele voorbereidingen en wensen kenbaar maken
• De uitvaartondernemer zorgt voor de liturgie en organist.

Ziekte, jubilea
• Als u er prijs op stelt om bezoek te ontvangen bij ziekte of een verdrietig of blij gedenken, wilt u dit dan kenbaar maken bij de kerkelijk werker of bij een van de ouderlingen?
• Laat hen ook weten of u vermelding wilt in de Nieuwsbrieven.
• U kunt altijd voorbede door de gemeente aanvragen bij de kerkenraad

Binnenkomst in Kraggenburg
• Laat uw attestatie oversturen door de kerk van herkomst en lever deze in bij de ledenadministratie. Normaal gesproken wordt dit verzorgt door de basisadministratie van de overheid (gemeente), maar het wordt gewaardeerd als u er ook zelf aan denkt.

Vertrek uit Kraggenburg
• Geef uw verhuisbericht door aan de ledenadministratie.
• Neem uw attestatie mee of laat deze oversturen naar uw nieuwe woonplaats. Ook hier geldt dat dit ook verzorgd wordt door de basisadministratie van de overheid (gemeente), maar dat het gewaardeerd wordt als u er zelf ook aan denkt.

Geen vervoer
• Bij ziekenhuisopname kunnen mensen zonder eigen vervoer een beroep doen op de diakenen voor het regelen van autodiensten.
• Indien u er prijs op stelt om voor het bezoeken van de kerkdienst met de auto te worden opgehaald, kunt u dit doorgeven aan Wilma vd Berg
Er is een groep vrijwilligers die bij toerbeurt rijdt.