Wat te doen bij …

Huwelijk
• Ruim van tevoren contact opnemen met de kerkenraad en predikant die de dienst moet leiden.
• Trouwkaart zenden aan de kerkenraad en predikant.
• Indien gewenst, zelf zorgen voor bloemen in de kerk in overleg met de koster.
• Zelf zorgen voor een organist.

Geboorte
• Geboortekaartjes sturen naar de kerkenraad én de ledenadministratie.
• Voor de bediening van de doop contact opnemen met de kerkelijk werker.

Overlijden
Als iemand van onze gemeente overlijdt en vanuit onze kerk wordt begraven of gecremeerd:
• Zo snel mogelijk contact opnemen met de kerkelijk werker of ouderling.
• Eventuele voorbereidingen en wensen kenbaar maken
• De uitvaartondernemer zorgt voor de liturgie en organist.

Ziekte, jubilea
• Als u er prijs op stelt om bezoek te ontvangen bij ziekte of een verdrietig of blij gedenken, wilt u dit dan kenbaar maken bij de kerkelijk werker of bij een van de ouderlingen?
• Laat hen ook weten of u vermelding wilt in Kerkvaria.
• U kunt altijd voorbede door de gemeente aanvragen bij de kerkenraad

Binnenkomst in Kraggenburg
• Laat uw attestatie oversturen door de kerk van herkomst en lever deze in bij de ledenadministratie.

Vertrek uit Kraggenburg
• Geef uw verhuisbericht door aan de ledenadministratie.
• Neem uw attestatie mee of laat deze oversturen naar uw nieuwe woonplaats.

Geen vervoer
• Bij ziekenhuisopname kunnen mensen zonder eigen vervoer een beroep doen op de diakenen voor het regelen van autodiensten.
• Indien u er prijs op stelt om voor het bezoeken van de kerkdienst met de auto te worden opgehaald, kunt u dit doorgeven aan Wilma vd Berg
Er is een groep vrijwilligers die bij toerbeurt rijdt.