Zending

Geertje van Benthem zorgt dat het geld voor het werk van de zending binnenkomt en afgedragen wordt.
Wilt u uw zendingsbijdrage tijdig overmaken op rek.nr:

NL27RABO 03966 61 572. t.n.v. Prot. Gem. Kraggenburg
o.v.v. Zendingsbijdrage.

Of naar giro 456 t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht
o.v.v. Zendingsaandeel Kraggenburg