Oecumenische vieringen

Elk jaar worden enkele oecumenische diensten georganiseerd,
1 keer in de feestweek en 1 keer rondom kerst.
In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de RK kerk en de Prot. Kerk.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Alice Polhoud, 252772